Kontakt

Adresa:  

Konfederácia odborových zväzov SR

Kancelária KOZ SR, Bajkalská 29A, 821 01 Bratislava, SK

Telefónny kontakt: 

Tel.: +421 2 502 39 103

Email: kozsr@kozsr.sk